دریافت لوح و تندیس کارآفرین برتر بخش صنعت توسط مدیریت گروه سیندژ در نهمین جشنواره ملی امتنان ۱۳۹۳

دریافت لوح و تندیس کارآفرین برتر بخش صنعت توسط مدیریت گروه سیندژ جناب آقای مهندس تاجیک در نهمین جشنواره ملی امتنان ۱۳۹۳

 

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده

​بایگانی مطالب

دسته‌بندی‌ها