دیدار کارآفرینان برتر صنایع با رهبری و حضور مدیریت گروه سیندژ

دیدار کارآفرینان برتر صنایع با رهبری و حضور مدیریت گروه سیندژ جناب آقای مهندس تاجیک به عنوان کارآفرین برتر

 

 

 

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده

​بایگانی مطالب

دسته‌بندی‌ها