دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان توسط مدیریت گروه سیندژ از سیزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان ۱۳۹۲

دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان با حضور مدیریت گروه سیندژ، جناب آقای مهندس تاجیک، از سیزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان ۱۳۹۲

 

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده

​بایگانی مطالب

دسته‌بندی‌ها