افتتاحیه نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان

بازدید شهردار شهر کرمان آقای مهندس عالم زاده، فرماندار کرمان آقای مهندس بابایی، رئیس اتاق بازرگانی کرمان آقای مهندس طبیب زاده، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران آقای مهندس علوی، رئیس انجمن انبوه سازان کرمان آقای دکتر ابراهیمی از غرفه برنا پنجره نماینده انحصاری پروفیل سیندژ در افتتاحیه نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان